Per la igualtat de condicions del personal T.E.S. Convalidació ja!

Fa ja uns quants anys es va decidir que, per a professionalitzar del tot el sector de les ambulàncies, s’havia d’exigir una formació teòrica àmplia en assistència sanitària, a més d’una formació pràctica mínima. Per a això es va crear a nivell de l’Estat una titulació: Tècnic en Emergències Sanitàries, més coneguda com a T.E.S. Semblava que la cosa anava bé.

Però en els últims anys, empreses com Transport Sanitari de Catalunya han decidit que, per a estalviar-se calers i poder donar beneficis als seus inversors, aquesta titulació no es tindria en compte en la remuneració del personal. En canvi, sí que estan donant per vàlid un carnet de Tècnic en Transport Sanitari, expedit per la mateixa Generalitat, que s’obtenia amb la realització d’un curs breu curs de formació i la aprobació d’un examen. Cal assenyalar que el T.E.S. es compon de 2000 hores de formació, una cinquena part de les quals són pràctiques en empreses, amb els seus corresponents exàmens d’avaluació.

Aquesta acció discriminatòria empresarial està tenint suport en els jutjats, que fins ara han entès que l’única titulació que accepta el Conveni Col·lectiu d’ambulàncies a Catalunya és la “atorgada per la Generalitat”, el carnet TTS. Recordem que les competències en matèria d’Educació estan transferides, per la qual cosa els títols T.E.S. els expedeix la mateixa Generalitat i estan convalidats en tot el territori estatal.

Podríem entendre com una broma de mal gust aquesta estranya interpretació de la norma jurídica, si no fos perquè al personal T.E.S. ens suposa cobrar entre 150 i 200 euros menys en cada nòmina.

Per tant, des de la Secció del Transport Sanitari del SOV de Manresa (CNT) no ens quedarem de braços plegats.

Per això estem informant la població, que tantes vegades haurà de fer servir les ambulàncies, sobre la nostra situació, a més de reclamar a la Generalitat que emeti ja un decret en el qual convalidi la titulació T.T.S. amb la titulació T.E.S., a efecte d’aplicació en el Conveni Col·lectiu d’ambulàncies a Catalunya, perquè acabi així la discriminació patronal sobre el personal més jove, que no ha pogut optar a treure el carnet T.T.S que ja està obsolet.

Ja n’hi ha prou de doble escala salarial! Convalidació ja!

Figueres