Creada secció sindical de treballadors/es del camp en el Sindicat d’Oficis Varis de CNT Manresa

Aquesta secció sindical neix amb l’intenció de servir com a eina de lluita per a tots aquells que es dediquen al sector agrícola o ramader, ja sigui temporers, masovers, o propietaris de petites explotacions sense assalariats.
Som conscients de les dificultats que comporta avui en dia aquest sector. Oblidat per les nefastes polítiques agràries que afavoreixen sempre a qui té més, fent desaparèixer als humils sota la bota d’un mercat global que ofega el camp, les regles del qual són sempre l’enriquiment d’uns pocs empresaris a nivell nacional, intermediaris i asentadors que en cap moment pensen en la sostenibilitat de les economies locals ni en l’autoproveïment d’aliments sino en la deslocalització de la producció i la importació i exportació de mercaderies segons més els beneficii.
Pensem que davant d’aquesta situació no ens queda un altre opció que organitzar-nos de cara poder assesorar-nos entre totes les que treballem en aquest sector, a l’hora de començar una petita explotació, de cara a enfrontar les dures i dolentes condicions laborals d’aquells que treballen per compte d’altres, així com donar-nos suport en front de propietaris de masoveries que vulguin expulsar a qui treballa la terra, enfrontant de manera col·lectiva problemàtiques amb ajuntaments, empreses d’aigües, i un llarg etcétera de situacions que es poden donar en les comarques de la Catalunya central.
Creiem també que com a productors debem apostar per un model agroecològic, ja que és l’únic sistema de producció que assegura la sostenibilitat dels ecosistemes on habitem i dels quals vivim, així com una major justícia social tant per als productors com per als destinataris de la alimentació. Per tant, encara que no ens dediquem exclusivament, també naixem per a denunciar el actual sistema de consum, principal causant dels nostres mals, així com promoure alternatives que garanteixin una producció en equilibri amb el territori i unes condicions justes per a treballadors, productors i consumidors. Sempre aspirant com a llibertaris a una societat més justa, lliure i solidària.
Per a qualsevol dubte o si teniu ganes de formar part de la secció sindical contacteu amb el sindicat a travès del mail:
sov@manresa.cnt-ait.es
o acudint a local els dijous i divendres de 20h a 21.30h.
Secció Sindical Treballadors/es del camp
Creada sección sindical de trabajadores/as del campo en el Sindicato de Oficios Varios de CNT Manresa
Esta sección sindical nace con la intención de servir como herramienta de lucha para todos aquellos que que se dedican al sector agrícola o ganadero, ya sean temporeros, masovers, o propietarios de pequeñas explotaciones sin asalariados.
Somos conscientes de las dificultades que entraña hoy en día este sector. Olvidado por las nefastas políticas agrarias que favorecen siempre al que tiene más, haciendo desaparecer a los humildes bajo la bota de un mercado global que ahoga el campo, cuyas reglas son siempre el enriquecimiento de unos pocos empresarios a nivel nacional, intermediarios y asentadores que en ningún momento piensan en la sostenibilidad de las economías locales ni en el autoabastecimiento de alimentos sino en la deslocalización de la producción y la importación y exportación de mercancías según más les beneficie.
Pensamos que frente a esta situación no nos queda otra opción que organizarnos de cara a poder asesorarnos entre todas las que trabajamos en este sector, a la hora de comenzar una explotación, de cara a afrontar las duras y malas condiciones laborales de aquellos que trabajan por cuenta ajena, así como apoyarnos frente a propietarios de masoverías que quieran expulsar a los que trabajan la tierra, afrontando de manera colectiva problemáticas con ayuntamientos, empresas de aguas, y un largo etcétera de situaciones que pueden darse en las comarcas de la Catalunya central.
Creemos también que como productores debemos apostar por un modelo agroecológico, puesto que és el único sistema de producción que asegura la sostenibilidad de los ecosistemas donde habitamos y de los cuales vivimos, así como una mayor justicia social tanto para productores como para los destinatarios de la alimentación. Por lo tanto, y aunque no solo nos dediquemos a ello, también nacemos para denunciar el actual sistema de consumo, principal causante de nuestros males; así como promover alternativas que garanticen una producción en equilibrio con el territorio y unas condiciones justas para trabajadores, productores y consumidores. Siempre aspirando como libertarios a una sociedad más justa, libre y solidaria.
Para cualquier duda o si teneis ganas de formar parte de la sección sindical contactad con el sindicato a través del mail:
sov@manresa.cnt-ait.es
o acudir al local los jueves y viernes de 20h a 21.30h
Sección Sindical Trabajadores/as del campo

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Deixa un comentari

Figueres