Solidaritat i suport a la lluita per un riu net i viu!

Des de la Secció Sindical de treballadors/es del camp de la CNT-Manresa volem expressar el nostre humil suport i solidaritat cap a tots aquells i aquelles entitats, agrupacions i persones que s’estan organitzant en la conca del Riu Calders en la lluita per un riu net i viu! Així demanem a l’afiliació i simpatitzants del sindicat la participació en els actes que organitza “A contracorrent” en tot el territori.

Reproduïm aquí el manifest que han fet públic avui:

Serpentejant entre cingleres s’obre pas el riu Calders. La conca del Calders i els seus afluents com la Golarda-Marfà-Castellnou (Riera de la Tosca) representen l’eix hidrogràfic del Moianès, en un recorregut de gairebé 50 quilòmetres que comprèn els termes municipals de Collsuspina, Castellcir, Castellterçol, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles, on aboca finalment les seves aigües al Llobregat. El Calders i les rieres que li donen força i cabal, com la Golarda o la Riera de Sant Joan, entre d’altres, han donat vida a aquests municipis des de temps inmemorials. Les seves aigües han servit per a moure els molins que feien la farina, per fer anar els telers de les colònies tèxtils i les fàbriques del riu, per a banyar-se o trobar-se als gorgs i rescloses i, encara avui, serveixen per a regar horts que ens alimenten, fer energia que ens il·lumina o captar-hi aigua que ens treu la set.

Però el riu no només forma part inalienable de la vida dels milers d’homes i dones que durant segles hem poblat la conca del Calders; on podem resseguir-hi el rastre d’un valuòs i menystingut patrimoni fruit d’aquesta estreta relació. Les seves aigües són també riques en flora i fauna. A banda i banda del riu hi abunden els boscos de ribera, plens de fauna i flora que donen forma a un ric ecosistema fluvial.

Però aquest fràgil i imprescindible equilibri entre humanitat i natura amenaça de tenir un desenllaç fatal a causa dels greus problemes de contaminació que arrossega el riu. Una de les principals amenaces són els abocaments incontrolats que s’hi fan i que comporten de manera reiterada i periòdica elevades concentracions d’amoni, nitrats, detergents i tensioactius que provoquen l’aparició de les escumes que sistemàticament, i des de fa molts anys, apareixen al llarg del curs del riu. Les limitacions i insuficiències de la depuradora de Moià per tractar totes les aigües industrials que hi arriben tenen part important de la responsabilitat, però no són, ni de bon tros, l’únic origen del problema. Són molts els abocaments incontrolats, directes i indirectes que en forma de purins, aigües grises o residus urbans i industrials arriben fins al curs del riu. Per si tot això no fos suficient, les constants rompudes i tales indiscriminades del bosc de ribera posen en perill no només la qualitat de l’aigua, sinó que també l’ecosistema del riu. L’aigua forma part indestriable del cicle de la vida, i viure d’esquena al riu té conseqüències.

El Calders amb els seus afluents és, doncs, un riu malalt. Les administracionjs competents -ajuntaments, ACA i Departament de Medi Ambient- han omès activament o passiva les seves obligacions amb el territori i la seva gent. Molts són els interessos que conflueixen i es confronten en aquest tràgic succés, i molt poques les institucions que han intentat resoldre el problema amb l’activació de polítiques conservacionistes de l’ecosistema com des de fa anys reivindiquen les entitats del territori. Exigim solucions i responsabilitats. Cal posar d’una vegada per totes fil a l’agulla i començar a teixir una solució de futur per a la conca del Calders. Per començar a dibuixar aquest horitzó, totes les plataformes, entitats, i organitzacions que impulsem aquesta campanya i signem aquest manifest EXIGIM:

1.Promoure un Pla Director per a la conca del riu Calders, per tal de regular i gestionar tots aquells temes que afecen el riu, com els abocaments, els cabals mínims, les rompudes i tales o la gestió del patrimoni natural i cultural. La redacció d’aquest pla haurà de ser participativa, per a poder incorporar totes aquelles persones i entitats actives en la defensa del riu.

2.Aplicar una moratòria d’abocaments industrials per contenir l’abast del problema, evitant ampliacions industrials que suposin una sobrecàrrega de cabal de la depuradoraa més gran, fins que el problema no estigui resolt.

3. Fer una diagnosi i un mapeig sistematitzat de tots els punts d’abocaments incontrolats de la oconca del Calders, per tal de determinar l’origen de tots aquests abocaments.

4. Fer ús de l’acció sancionadora per a totes aquelles empreses o persones que incompleixin la legislació sobre abocaments de residus.

5. Regular i adaptar les ordenances municipals d’abocaments al cabal i les capacitats reals de la conca del Calders i de la Golarda afectada i no escudar-se en la fal·làcia legal d’uns barems iguals per al cabal de l’Ebre que per a les rieres del Moianès. Ordenant, si cal, el creixement econòmic i urbà a la situació real del territori.

6. Analitzar i fer les millores necessàries al sistema de clavegueram de tots els nuclis urbans per evitar fuites de xarxes que suposin un problema afegit en l’actual situació dels cursos fluvials. Així com garantir a curt i mità termini sistemes de tractament d’aquestes aigües residuals.

A través de la campanya H2O/NH4+ que iniciem aquest 22 de març, volem generar el debat i la pressió social necessàries per resoldre d’una vegada per totes la situació del Calders. Una campanya que confluirà després de diversos actes descentralitzats pels pobles de la conca en una marxa des de Navarcles fins a Moià els propers dies 6 i 7 de maig.

Per un riu net i viu, aquesta primavera caminem a contracorrent!”

C7badH_XgAQZ_6s (1)

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Deixa un comentari

Figueres