Taula reivindicativa de CNT a l’Ajuntament de Manresa

Publiquem les demandes de la secció de la CNT a l’Ajuntament de Manresa.

En primer lloc volem el reconeixement total de la secció sindical segons indica l’article 10.3 de la LOLS. Què vol dir això?

  • Tenir accés la informació i documentació que l’empresa posi a disposició del comitè.
  • Assistir amb veu, però sense vot a les reunions del comitè d’empresa i dels òrgans interins de l’empresa en matèria de seguretat i higiene o dels òrgans de representació que s’estableixin a les administracions públiques.
  • Ser escoltats per l’empresa prèviament a l’adopció de mesures de caràcter col·lectiu que afecten als i les treballadores en general i als i les afiliades al nostre sindicat en particular, especialment en acomiadaments i sancions d’aquests últims.
  • Poder actuar durant el període de discusió i consultes que s’ha d’observar quan l’empresari pretengui l’extinció de contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
  • Negociar convenis d’empresa o d’àmbits inferiors a ella amb representació de la secció sindical.
  • Tenir accés al “compte d’usuari” per poder informar a tots els i les treballadores de l’Ajuntamet sobre la secció sindical de la CNT i seves reclamacions de millora de les condicions laborals de tots i totes les treballadores de l’Ajuntament de Manresa

I a més, el conjunt de la secció té unes reivindicacions pròpies:

1.- Que tots els contractes d’interinatge en situació de frau de llei passin a fixes, tant pels laborals com el funcionariat.

2.- Que s’aturin les convocatòries de les places cobertes pels interins que ja van fer oposicions.

3.- Que es creïn nous llocs de treball fixes per cobrir les mancances estructurals de la pròpia empresa.

4.- Recordem que utilitzar els plans d’ocupació de persones en situació d’atur per a cobrir aquestes mancances és il·legal.

5.- Per una valoració dels llocs de treball més proporcionada, on tots/es recuperem allò que ens van retalla el 2010.

6.- Participació dels membres de la secció de la CNT al comitè de seguretat i higiene laboral de l’Ajuntament.

7.- Pel reconeixement de categoria professional per aquelles persones que realitzen una tasca superior a la contractada.

8.- Exigim que es respecti la conciliació entre la vida laboral i familiar en tots els àmbits de l’empresa.

9.- Volem la renovació del conveni laboral.

10.- Reclamem que el repartiment d’EPI’s i del vestuari sigui més accessible i equitatiu entre tot el persona de l’Ajuntament.

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Figueres