Victòria sindical: Deima Ingenieros adopta el conveni del Metall

Inspecció de Treball dona la raó a CNT Catalunya Central i l’empresa canvia al conveni del Metall, que és el que correspon legalment.

Aquesta empresa s’ubica al polígon de Bufalvent i es dedica al disseny i fabricació de maquinària per a la indústria. L’empresa havia adoptat des del 2011 el conveni d’ Enginyeria i oficines d’estudis tècnics, però era evident per l’activitat productiva real de l’empresa que el conveni havia de ser el de la Indústria Siderometal·lúrgica. A Deima Ingenieros es realitza el procés integral de fabricació de maquinària i equips industrials, cosa que suposa que a més del disseny i la part d’enginyeria, es facin tot tipus de tasques de mecanització, soldadura, pintura, instal·lacions, cablejats elèctrics, muntatges, posades en marxa i manteniments.

Al Sindicat d’Oficis Varis de la CNT Catalunya Central vam tindre coneixement de la situació irregular del conveni que s’aplicava a Deima Ingenieros per les informacions d’algun dels afiliats al nostre sindicat que treballen a l’empresa. Així doncs, al juny de l’any passat, en una de les assessories laborals que fem, es va preparar i posar una denúncia a Inspecció de Treball per mal enquadrament de conveni de Deima Ingenieros, reclamant que l’empresa adoptés el conveni del Metall.

A l’espera que Inspecció de Treball tanqui l’expedient definitivament, sabem que ja ens ha donat la raó en la nostra denúncia i l’empresa ha accedit a canviar al conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica de Barcelona, que aplica ja des d’aquest mes d’agost. L’empresa ha fet circular entre els treballadors la informació que aquest canvi de conveni es deu a una adaptació a una normativa de qualitat ISO, per no haver d’admetre que ha estat obligada per Inspecció de Treball, sota el risc de pagar una multa en el cas de no fer-ho.

Comparativament amb la situació anterior, el fet que l’empresa canvii al conveni del Metall suposa per molts d’els treballadors millors salaris i per tots els treballadors millors condicions laborals i un calendari laboral més reduït, amb 42 hores de treball anual menys. Entenem que això és un benefici col·lectiu que demostra la importància de conèixer la normativa laboral i fer valer els drets que tenim com a treballadors.

Des del nostre sindicat estarem alerta per comprovar que l’empresa estableixi les modificacions pertinents al calendari laboral, compleixi amb les adaptacions a les taules salarials corresponents de manera adequada i sense degradació de categoria professional i respecti les condicions establertes al conveni. Així mateix, informem a tots els treballadors que cobraven per sota del que marca el conveni del Metall que tenen la opció de reclamar les diferències de quantitats salarials que l’empresa els pot deure d’aquests últims dotze mesos.

Sabem que vivim moments difícils i incerts en la situació econòmica i social, però això no pot ser un pretext per a que les empreses cometin abusos, no respectin drets i se saltin la llei. Afiliar-se i estar organitzats sindicalment és la millor garantia per lluitar pels nostres drets com a treballadors i assegurar-nos que es respectin.

Sindicat d’Oficis Varis – CNT Catalunya Central

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Deixa un comentari

Figueres