Transport Sanitari de Catalunya ens roba; ho consentirem?

Sobre la infra-categorització del personal T.E.S.

Com bé saben i pateixen les treballadores que van treure la seva titulació de Tècnic en Emergències Sanitàries, l’empresa TSC pensa que el personal que tenim aquesta formació no podem tenir accés a les “categories TTS”. Se’ns castiga cobrant uns 150€ menys en la nòmina de cada mes per no tenir el títol TTS atorgat per la Generalitat, ja obsolet per les noves titulacions i certificacions del sector.

En els jutjats estan donant la raó a l’empresa, però això no vol dir que s’hagi impartit justícia. Tot el contrari. L’excusa que estan fent servir per a validar l’abús no se sosté. Res podem esperar del sistema judicial, que actua afavorint els interessos de Transport Sanitari de Catalunya.

El personal TES estem rebent un salari menor per realitzar exactament el mateix treball que el personal que ha pogut obtenir el carnet TTS, complint a més amb la formació de referència per al sector. Ens han exigit una formació molt completa per a contribuir a la professionalització total del transport i les emergències sanitàries. Però resulta que quan complim els seus requisits, se’ns premia amb contractes en pràctiques i salaris molt inferiors, fins i tot a vegades per sota del Salari Mínim Interprofessional. Aquesta situació no afecta només als qui menys cobrem. La doble escala salarial posiciona a la gent veterana a la porta de sortida de l’empresa, per suposar un major cost. TSC només ens té en compte a l’hora de realitzar els seus balanços econòmics.

La negociació del conveni català s’està retardant, entre altres qüestions, per la falta d’acord entre Patronal i Sindicats Oficials en l’equiparació de salaris entre personal TTS i TES. El conveni estatal ja fa anys que va eliminar aquesta doble escala salarial i hi ha moltes empreses que ni tan sols ho apliquen. No obstant això, sembla que la solució a aquest greu problema no és a prop, almenys per les vies “tradicionals”. Haurem de posar més de la nostra part perquè les negociacions avancin.

Des de la Secció Sindical del SOV de Manresa-Catalunya Central (CNT) no estem disposades a quedar-nos de braços plegats. Explorarem una nova via per a millorar la nostra situació. Obligarem a la Generalitat a posicionar-se en aquest assumpte, demanant la Convalidació de la titulació T.E.S. amb la titulació T.T.S., atorgada per ella mateixa i que, segons Transport Sanitari de Catalunya i els propis jutjats, és la que ens dóna accés a les categories superiors (TTS Conductor i TTS Ajudant).

Posarem a la disposició de tot el personal que vol demanar aquesta convalidació a l’administració un document model, per a manar-lo individual o col·lectivament. Però animem també a tot el personal del sector a mobilitzar-se.

Escriure demanant almoines a la Generalitat, al CatSalut o al SEM no ens servirà de res. A més de formalitzar la petició de manera oficial, haurem de guanyar-nos aquest avanç al carrer i en els centres de treball. Sortim doncs a dir alt i clar: igual treball, igual salari!

Coordinem entre tota aquesta petita lluita, perquè creiem que pot tenir grans resultats i millores directes en la qualitat dels nostres treballs i de les nostres vides.

Organitza’t i lluita!

CNT de Manresa

CNT de Manresa - Catalunya central (que inclou comarques de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, el Solsonès i el Moianès)

Figueres